Rozwiązania Arista

Arista Networks jest liderem w budowaniu skalowalnych, wysokowydajnych sieci chmurowych o bardzo niskich opóźnieniach, przy niskim zużyciu energii i niewielkich rozmiarach dla nowoczesnych środowisk centrów danych i kampusów o znaczeniu krytycznym. Wielokrotnie nagradzane platformy Arista zapewniają dostępność, sprawność, analizę automatyzacji i bezpieczeństwo dzięki CloudVision® i Arista EOS®, zaawansowanym sieciowym systemom operacyjnym. Platformy, zgodne z otwartymi standardami, osiągają prędkości od 1 do 400 gigabitów na sekundę.

Arista EOS Central oferuje dostęp do narzędzi programistycznych, przykładów skryptów i wsparcia w dostarczaniu rozwiązań, które wypełniają lukę między tym, co tworzą dostawcy, a tym, czego oczekują użytkownicy. Arista aktywnie udostępnia próbki kodu, angażuje się na wspólnych forach i publikuje posty, aby uzyskać wczesny wgląd w przypadki użycia.

Rozwiązania oferowane przez Arista Networks można podzielić na następujące kategorie:

Awake Security Platform

Awake Security Platform - rozwiązanie klasy NDR (Network Detection and Response) do ciągłej analizy ruchu sieciowego, identyfikacji urządzeń, zdarzeń na podstawie zachowania i intencji atakującego oraz reagowania na rozpoznane zagrożenia. Awake Security identyfikuje wszystkie urządzenia w sieci, kategoryzuje je, a następnie szuka anomalii w zachowaniu. Wykorzystuje rozproszone uczenie maszynowe, które umożliwia tworzenie modeli przy użyciu zdecentralizowanych danych w ten sposób eliminując wiele fałszywych alarmów.

Dowiedz się więcej...

Cognitive Unified Edge

Cognitive Unified Edge – jest rozwiązaniem klasy SD-WAN zapewniające bezpieczną łączność WAN oddziału (w tym LTE), optymalizuje istniejącą infrastrukturę internetową i nadaje priorytety aplikacjom o znaczeniu krytycznym dla firmy, aby zmaksymalizować wydajność pracowników. Umożliwia proaktywną ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, próbami włamań, phishingiem i innymi zagrożeniami, zanim dotrą one do urządzeń użytkowników. Platforma zarządzająca CloudVision CUE zapewnia widoczność całej infrastruktury brzegowej z jednego centralnego miejsca. Pozwala administratorom na konfigurację, troubleshooting i monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej, przewodowej, WAN oraz bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej...

Danz Monitoring Fabric

Arista DANZ Monitoring Fabric - to rozwiązanie klasy Next Generation Network Packet Broker, które przeznaczone jest do monitorowania ruchu w sieciach komputerowych (enterprise, data center, a także w sieciach operatorskich). Umożliwia dodatkowo filtrowanie takiego ruchu na podstawie nagłówków warstw 2,3 i 4; deep inspection oraz modyfikację przesyłanych informacji tzn. deduplikację, usuwanie payload, usuwanie zbędnych nagłówków (których narzędzia monitorujące mogą nie wspierać), a także maskowanie wrażliwych danych np. numerów kart kredytowych lub haseł dostępowych. Tak przetworzone strumienie danych mogą być dodatkowo nagrane do dalszych analiz.

Dowiedz się więcej...

Punkty dostępowe WiFi 6

Wydajne punkty dostępowe, ze zintegrowanymi lub zewnętrznymi antenami, wspierające standardy a/b/g/n/ac/ax z dedykowanym trzecim radiem do celów wykrywania i ochrony przed zagrożeniami w sieciach bezprzewodowych.

Dowiedz się więcej...

Punkty dostępowe WiFi 5

Ekonomiczne punkty dostępowe, ze zintegrowanymi lub zewnętrznymi antenami, wspierające stadardy a/b/g/n/ac z dedykowanym trzecim radiem do celów wykrywania i ochrony przed zagrożeniami w sieciach bezprzewodowych.

Dowiedz się więcej...

Cloud Vision Wifi

Cloud Vision WiFi (CVW) - umożliwia scentralizowane zarządzanie punktami dostępowymi, co znacznie upraszcza zarządzanie politykami i udostępnianie sieci WiFi. CVW dzięki algorytmom maszynowego uczenia się wykrywa i zgłasza anomalie, a także klasyfikuje problemy z połączeniem się do sieci wskazując główną przyczynę nieudanego podłączenia w czasie rzeczywistym. Dodatkowo za pomocą takich narzędzi jak automatyczne przechwytywanie pakietów oraz emulacja klientów jest w stanie znacznie przyspieszyć wykrywanie i rozwiązywanie problemów z podłączeniem stacji klienckich do sieci.

Dowiedz się więcej...

Przełączniki Data Center

https://www.arista.com/en/products/platforms
https://www.arista.com/assets/data/pdf/AristaProductQuickReferenceGuide.pdf

  • Przełączniki modularne - bardzo wysoka wydajność i gęstość portów, najwyższy poziom redundancji, elastyczny dobór interfejsów i rozbudowa dzięki wachlarzowi kart liniowych. Główne zastosowanie to rdzeń sieci agregujących połączenia z przełączników dostępowych.
  • Przełączniki niemodularne z dużym buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), pojemność buforów nawet do kliku GB. Stosowane w wymagających środowiskach wykorzystujących takie rozwiązania jak Big Data, rozproszone aplikacje bazodanowe, wysokowydajny IP Storage, itp.
  • Przełączniki niemodularne z niewielkim buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), szeroka oferta model ze zróżnicowaną ilością i rodzajem interfejsów. Stosowane zwykle jako przełączniki dostępowe typu top-of-the-rack (ToR).

Przełączniki Kampus

https://www.arista.com/en/solutions/cognitive-campus

  • Przełączniki kampusowe niemodularne - rozmiar (1U lub 2U) przełączniki z PoE (802.3af-t/bt) przystosowane do pracy w sieciach korporacyjnych LAN. Zapewniające funkcjonalności rdzenia, agregacji i dostępu do sieci zapewniając klientom od 10Mbps - 10Gbps oraz modularnymi uplinkami od 1Gbps do 100Gbps.
    Dowiedz się więcej...
  • Przełączniki kampusowe modularne - rozmiar (7U oraz 10U) przełączniki z PoE (802.3af-t/bt) przystosowane do pracy w sieciach korporacyjnych LAN. Zapewniające funkcjonalności rdzenia, agregacji i dostępu do sieci zapewniając klientom od 10Mbps - 10Gbps oraz uplinkami od 10Gbps do 400Gbps.
    Dowiedz się więcej...

ISP & Routing

https://www.arista.com/en/solutions/cloud-scale-routing
https://www.arista.com/en/solutions/service-provider

  • Routery dla ISP - od małych niemodularnych routerów do dużych, modularnych systemów peeringowych lub rdzeniowych z portami 10Gbps - 400 Gbps (do 1152 interfejsów Ethernet) skalowanych do ponad 2,5 miliona tras.

Cloud Vision

Cloud Vision umożliwia scentralizowane monitorowanie, zarządzanie urządzeniami sieciowymi w tym zarządzanie zmianami, aktualizacjami i zgodnością. Silniki analityczne CloudVision w pełni wykorzystują stanową infrastrukturę strumieniową EOS i NetDB, zapewniając bezprecedensowy poziom widoczności w widoku czasowym całej sieci, w centrum danych, kampusie i chmurach publicznych.

Dowiedz się więcej...