Arista Networks CloudVision 2021 - nowa wersja.

2021-04-27

Na początku kwietnia 2021 Arista Networks ogłosiła dużą aktualizację CloudVision.

Na początku kwietnia 2021 Arista Networks ogłosiła dużą aktualizację CloudVision, swojego oprogramowania do zarządzania siecią i automatyzacji. Arista znana jest z niezawodnych i wysoko wydajnych przełączników dla centrów danych, a dzięki CloudVision klienci Arista są w stanie z jednej konsoli zarządzać środowiskiem Campus i Data Center.

W przeszłości firma promowała wiele unikatowych funkcji takich jak głębokie bufory „Elephant flow”, programowalność oraz swój system operacyjny EOS, jednak dla przedsiębiorstw o wiele bardziej krytyczne okazuje się wykorzystanie sieci do dostarczania aplikacji korporacyjnych o znaczeniu krytycznym.

W ciągu ostatnich kilu lat firma Arista Networks wyposażyła CloudVision w elementy, których potrzebują sieci korporacyjne takie jak automatyzacja, telemetria i analityka. Dla zwiększenia atrakcyjności produktu, udostępniła go w opcjach on-premis i w modelu SaaS.
Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że Arista zbudowała CloudVison z myślą o zarządzaniu wieloma domenami. W przeszłości, różne części sieci przedsiębiorstw, centrum danych, sieć kampusowa przewodowa i bezprzewodowa, a także oddziały były zarządzane oddzielnie. W tej kwestii obserwowana jest zmiana podejścia wśród specjalistów ds. sieci, którzy chcą traktować sieć jako całość, ponieważ wydajność aplikacji wymaga możliwości obserwacji całego systemu.  W myśl tego został zaprojektowany system zarządzania i monitorowania siecią CloudVision.

Do najważniejszych funkcjonalności, które zwiększają wartość CloudVision 2021 w stosunku do swojego poprzednika należą:

 • CloudVision Studios;
 • Ulepszona Telemetria.

CloudVision Studios
Obecne podejście CloudVision do zarządzania konfiguracją sieci zapewnia sprawne konfigurowanie sieci za pomocą tzw "configlets" czyli porcji konfiguracji. Ten scentralizowany model wykorzystuje zasady dziedziczenia i ponownego wykorzystania konfiguracji. W oparciu o to rozwiązanie firma Arista wprowadza CloudVision Studios.

Obraz1.png
Rysunek 1: Ewolucja zarządzania konfiguracją

CloudVision Studios zapewnia szybką konfigurację urządzeń Arista za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat składni konfiguracji. Rozszerza to zakres administracyjny o operatorów na wszystkich poziomach zaawansowania, którzy mogą pewnie i szybko wprowadzać zmiany za pomocą prostych formularzy GUI.

Obraz2.png
Rysunek 2: CloudVision Studios

Nowy interfejs zapewnia trzyetapowy proces weryfikacji, walidacji i zatwierdzania zmian konfiguracyjnych w infrastrukturze przełączającej Arista w centrum danych lub w kampusie.
CloudVision Studios zapewnia elastyczne podejście do wielu typowych zadań związanych z konfiguracją, takich jak początkowa budowa kampusu, rozbudowa sieci oraz podstawowych codziennych zmian wykonywanych przez dział pomocy technicznej.

Ulepszona Telemetria
Kognitywny kampus firmy Arista Networks wykorzystuje najnowsze możliwości telemetryczne, aby umożliwić nowoczesną obserwację sieci. Dzisiejsze możliwości telemetrii sieciowej ewoluowały od tradycyjnych modeli odpytywania opartych na SNMP do ciągłego monitorowania stanu sieci w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pojawiła się analityka predykcyjna dla zautomatyzowanego bazowania na trendach sieciowych oraz automatyczne nagrywanie ruchu i odtwarzanie określonych przepływów sieciowych.

W oparciu o sztuczną inteligencję i głęboką analizę pakietów CloudVision może ostrzegać operatora sieci korporacyjnej o wszelkich problemach z wydajnością aplikacji, wydając automatyczne rekomendacje zaradcze.
CloudVision 2021 rozszerza zestaw funkcji poznawczych o:

 • Zbieranie w czasie rzeczywistym danych telemetrycznych z przełączników Arista udostępniając operatorowi systemu narzędzia do szczegółowej analizy ruchu w sieci co pozwala na szybsze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością sieci.
 • Performance Dashboard dostarcza dane oraz rekomendacje nt. użytkowników końcowych w zakresie wykorzystywanych aplikacji, interferencji fal radiowych, sieci oraz usług sieciowych m.in. DNS oraz DHCP.
 • CloudVision Radio Frequency Explorer, który umożliwia analizę szczegółowych danych zarówno historycznych jak i bieżących w zakresie analizy widma WiFi dostarczając narzędzia do monitorowania, zarządzania oraz rozwiązywania problemów w zakresie sieci bezprzewodowych.
 • Możliwość instalacji szeregu dodatkowych funkcji i widoków dla operatora systemu w zakresie m.in. monitorowania cyklu życia produktu, integracji z systemem obsługi technicznej Arista TAC.

Dostępność
Nowe zestawy funkcji CloudVision 2021 zostały przetestowane przez klientów Arista i są już dostępne do pobrania TUTAJ  (Active Releases/2021.1/2021.1.0)

 Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania CloudVision 2021 firmy Arista Networks, zarejestruj się na poniższe webinaria:

 • Arista Cognitive Wi-Fi for the Distributed Enterprise - Kwiecień 29, 2021 
   REJESTRACJA
 • CloudVision Studios: Driving Business Agility with Network Automation - Maj 13, 2021
  REJESTRACJA