„Edge as a Service” w rozwiązaniu Cognitive Unified Edge od Arista Networks.

2022-04-22

Arista Networks, lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych, z końcem marca 2022 ogłosiła wejście w kolejną fazę koncepcji sieci „Cognitive Campus”, którą jest Arista CUE – „Cognitive Unified Edge”

Firma Arista Networks, lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych, z końcem marca 2022 ogłosiła wejście w kolejną fazę koncepcji sieci „Cognitive Campus”, którą jest Arista CUE – „Cognitive Unified Edge”.  Podczas gdy „Cognitive Campus” za cel ma dostarczenie inteligentnej bardziej zautomatyzowanej sieci dużym i hiperskalowym przedsiębiorstwom, Cognitive Unified Edge jest skierowany do klientów komercyjnych zatrudniających do 1000 pracowników, które zazwyczaj mogą mieć niewielkie zespoły IT.
Obraz1.png

CUE umożliwia klientom komercyjnym przyspieszenie rozwoju nowych usług i innowacji technologicznych poprzez konsolidację wielu funkcji sieciowych i bezpieczeństwa w rozwiązanie „Edge as a Service” zarządzane w chmurze.

Dzięki wykorzystaniu ujednoliconej platformy zarządzania siecią CUE, klienci odczują korzyści z uproszczonego zarządzania oraz zmniejszeniem kosztów. Ponadto, dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zagrożeniami występującymi na brzegu sieci, klienci są chronieni. CUE zapewnia spójną politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do użytkowników, urządzeń, aplikacji i zdarzeń zarazem obniżając ryzyko wystąpienia skutecznego ataku, czy też zainfekowania przez oprogramowanie ransomware.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z reguły mają ograniczone budżety i nieliczny personel IT, a mimo to muszą stawiać czoła tym samym wyzwaniom, które stoją przed dużymi organizacjami. Najczęstszymi zagadnieniami są:

  • Synchronizacja pracy wielu rozwiązań do monitorowania i zarządzania sieciami Wi-Fi, LAN i WAN, które nie łączą się ze sobą,
  • szybka identyfikacja, pomoc i rozwiązywanie problemów,
  • ochrona przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Optymalnym wyjściem dla takich firm jest rozwiązanie CUE firmy Arista w formie usługi „edge as a service”. CloudVision CUETM zapewnia zarządzanie typu Plug and Play z wbudowaną, automatyzacją (zero touch), widocznością i bezpieczeństwem. CUE wykorzystuje elementy CloudVision firmy Arista, zapewniając spójną obsługę klienta, aktywację usługi, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów.
Obraz2.png

Na portfolio rozwiązania składają się nowe oraz dotychczasowe rozwiązania:

  • Zarządzanie CloudVision CUE: Platforma zarządzająca zapewniająca widoczność całej infrastruktury brzegowej z jednego centralnego miejsca. Pozwala administratorom na konfigurację, troubleshooting i monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej, przewodowej, WAN oraz bezpieczeństwa.
  • Secure Edge: Zarządzanie zagrożeniami z Q-Series Next Generation Firewall: Proaktywna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, próbami włamań, phishingiem i innymi zagrożeniami, zanim dotrą one do urządzeń użytkowników.
  • Integrated WAN: Łączność z oddziałami z Q-Series Micro Edge: Zapewnia bezpieczną łączność WAN oddziału (w tym LTE), optymalizuje istniejącą infrastrukturę internetową i nadaje priorytety aplikacjom o znaczeniu krytycznym dla firmy, aby zmaksymalizować wydajność pracowników.
  • Przełączniki Kompaktowe: Zoptymalizowane pod kątem 12 i 16 portów POE, ciche bez wentylatorów, w obudowie 1RU, przeznaczony dla klientów korporacyjnych, w tym oddziałów firm, placówek handlowych, zdalnych lub tymczasowych miejsc pracy oraz placówek edukacyjnych.
  • Punkty bezprzewodowy WiFi: Gama punktów dostępowych Wi-Fi 6 i 6E do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczonych dla klientów korporacyjnych, z obsługą funkcji WIPS, jakości aplikacji (QoE) i usług opartych na lokalizacji.

Dostępność:
Arista CUE będzie dostępna w kanale dystrybucyjnym w drugim kwartale 2022 roku.
Więcej na temat rozwiązania Cognitive Unified Edge przeczytać można tutaj.

Literatura:
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/Arista-CUE-WP.pdf
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/Arista-CloudVision-CUE-Datasheet.pdf
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/CUE-Solution-Brief.pdf
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/Arista-Cognitive-Unified-Edge-Solution-Guide.pdf
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/Edge-Threat-Management-NG-Firewall-Micro-Edge-Datasheet.pdf
https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/CCS-710P-Datasheet.pdf